Mã Vùng 01667 / +441667Mã Vùng:01667     (+441667)
Thành phố hoặc Khu vực:Nairn

Quốc gia:

Vương quốc Liên hiệp Anh