Mã Vùng 01209 / +441209Mã Vùng:01209     (+441209)
Thành phố hoặc Khu vực:Redruth

Quốc gia:

Vương quốc Liên hiệp Anh