Mã Vùng 010 / +3210Mã Vùng:010     (+3210)
Thành phố hoặc Khu vực:Wavre (Waver)

Quốc gia:

Bỉ