Các mã Vùng Việt Nam

Các mã Vùng của Việt Nam:

Thành phố hoặc Khu vực Mã Vùng
1.Sóc Trăng079
2.Sơn La022

Các mã Vùng Việt Nam