Các mã Vùng Việt Nam

Các mã Vùng của Việt Nam:

Thành phố hoặc Khu vực Mã Vùng
1.Phú Thọ0210
2.Phú Yên057

Các mã Vùng Việt Nam