Các mã Vùng Venezuela

Các mã Vùng của Venezuela:

Thành phố hoặc Khu vực Mã Vùng
1.Guárico0238

Các mã Vùng Venezuela