Các mã Vùng Uzbekistan

Các mã Vùng của Uzbekistan:

Thành phố hoặc Khu vực Mã Vùng
1.Tashkent71
2.Termez7622

Các mã Vùng Uzbekistan