Các mã Vùng Uzbekistan

Các mã Vùng của Uzbekistan:

Thành phố hoặc Khu vực Mã Vùng
1.Namangan69
2.Navoi79
3.Nukus61

Các mã Vùng Uzbekistan