Các mã Vùng Tuvalu

Các mã Vùng của Tuvalu:

Thành phố hoặc Khu vực Mã Vùng
1.Vaitupu29

Các mã Vùng Tuvalu