Các mã Vùng Trung Quốc

Các mã Vùng của Trung Quốc:

Thành phố hoặc Khu vực Mã Vùng
1.Ulanhot482
2.Ürümqi991

Các mã Vùng Trung Quốc