Các mã Vùng Trung Quốc

Các mã Vùng của Trung Quốc:

Thành phố hoặc Khu vực Mã Vùng
1.Rizhao633
2.Rizhao633

Các mã Vùng Trung Quốc