Các mã Vùng Trung Quốc

Các mã Vùng của Trung Quốc:

Thành phố hoặc Khu vực Mã Vùng
1.Gannan941
2.Ganzhou797
3.Gejiu873
4.Golmud979
5.Golog975
6.Gonghe974
7.Guangan826
8.Guangyuan839
9.Guangzhou20
10.Guilin773
11.Guiyang851
12.Guyuan954