Các mã Vùng Trung Quốc

Các mã Vùng của Trung Quốc:

Thành phố hoặc Khu vực Mã Vùng
1.Fangchenggang770
2.Foshan757
3.Fuxin418
4.Fuyang, Bozhou558
5.Fuzhou591
6.Fuzhou794