Các mã Vùng Trung Quốc

Các mã Vùng của Trung Quốc:

Thành phố hoặc Khu vực Mã Vùng
1.Enshi718
2.Ezhou711

Các mã Vùng Trung Quốc