Các mã Vùng Trung Quốc

Các mã Vùng của Trung Quốc:

Thành phố hoặc Khu vực Mã Vùng
1.Baicheng436
2.Baise776
3.Baishan439
4.Baiyin943
5.Baoding312
6.Baoji917
7.Baoshan875
8.Baotou472
9.Bazhong827
10.Beihai779
11.Beijing10
12.Bengbu552
13.Bijie857
14.Binzhou543
15.Bole909