Các mã Vùng Thụy Sĩ

Các mã Vùng của Thụy Sĩ:

Thành phố hoặc Khu vực Mã Vùng
1.Lausanne21
2.Luzern, Zug41

Các mã Vùng Thụy Sĩ