Các mã Vùng Tây Samoa

Các mã Vùng của Tây Samoa:

Thành phố hoặc Khu vực Mã Vùng
1.Apia2
2.Apia3
3.Apia6

Các mã Vùng Tây Samoa