Các mã Vùng Suriname

Các mã Vùng của Suriname:

Thành phố hoặc Khu vực Mã Vùng
1.Paramaribo04
2.Paramaribo05

Các mã Vùng Suriname