Các mã Vùng Sri Lanka

Các mã Vùng của Sri Lanka:

Thành phố hoặc Khu vực Mã Vùng
1.Panadura38
2.Polonnaruwa27

Các mã Vùng Sri Lanka