Các mã Vùng Sri Lanka

Các mã Vùng của Sri Lanka:

Thành phố hoặc Khu vực Mã Vùng
1.Mannar23
2.Matale66
3.Matara41

Các mã Vùng Sri Lanka