Các mã Vùng Sri Lanka

Các mã Vùng của Sri Lanka:

Thành phố hoặc Khu vực Mã Vùng
1.Chilaw32
2.Colombo11

Các mã Vùng Sri Lanka