Các mã Vùng Somalia

Các mã Vùng của Somalia:

Thành phố hoặc Khu vực Mã Vùng
1.Borama8723
2.Burao7731

Các mã Vùng Somalia