Các mã Vùng Slovenia

Các mã Vùng của Slovenia:

Thành phố hoặc Khu vực Mã Vùng
1.Telemach08

Các mã Vùng Slovenia