Các mã Vùng Slovenia

Các mã Vùng của Slovenia:

Thành phố hoặc Khu vực Mã Vùng
1.Celje, Trbovlje03

Các mã Vùng Slovenia