Các mã Vùng Serbia

Các mã Vùng của Serbia:

Thành phố hoặc Khu vực Mã Vùng
1.Užice31
2.Užice31

Các mã Vùng Serbia