Các mã Vùng Serbia

Các mã Vùng của Serbia:

Thành phố hoặc Khu vực Mã Vùng
1.Jagodina35
2.Jagodina35

Các mã Vùng Serbia