Các mã Vùng Serbia

Các mã Vùng của Serbia:

Thành phố hoặc Khu vực Mã Vùng
1.Čačak32
2.Čačak32

Các mã Vùng Serbia