Các mã Vùng Saint Helena

Các mã Vùng của Saint Helena:

Thành phố hoặc Khu vực Mã Vùng
1.Tristan Da Cunha8

Các mã Vùng Saint Helena