Các mã Vùng Saint Helena

Các mã Vùng của Saint Helena:

Thành phố hoặc Khu vực Mã Vùng
1.Jamestown, St Helena22

Các mã Vùng Saint Helena