Các mã Vùng Peru

Các mã Vùng của Peru:

Thành phố hoặc Khu vực Mã Vùng
1.Pasco63
2.Piura73
3.Puno51

Các mã Vùng Peru