Các mã Vùng Nhật Bản

Các mã Vùng của Nhật Bản:

Thành phố hoặc Khu vực Mã Vùng
1.Utsunomiya286

Các mã Vùng Nhật Bản