Các mã Vùng Mauritius

Các mã Vùng của Mauritius:

Thành phố hoặc Khu vực Mã Vùng
1.Agalega814

Các mã Vùng Mauritius