Các mã Vùng Ethiopia

Các mã Vùng của Ethiopia:

Thành phố hoặc Khu vực Mã Vùng
1.Ghedo57
2.Gonder58

Các mã Vùng Ethiopia