Các mã Vùng Ecuador

Các mã Vùng của Ecuador:

Thành phố hoặc Khu vực Mã Vùng
1.Loja7
2.Los Ríos5

Các mã Vùng Ecuador