Các mã Vùng Đức

Các mã Vùng của Đức:

Thành phố hoặc Khu vực Mã Vùng
1.Quakenbrück05431
2.Quedlinburg03946
3.Quellendorf034977
4.Querfurt034771
5.Quickborn Kr Pinneberg04106