Các mã Vùng Đảo Marshall

Các mã Vùng của Đảo Marshall:

Thành phố hoặc Khu vực Mã Vùng
1.Jaluit Atoll5451

Các mã Vùng Đảo Marshall