Các mã Vùng Đảo Cook

Các mã Vùng của Đảo Cook:

Thành phố hoặc Khu vực Mã Vùng
1.Aitutaki31
2.Aitutaki32
3.Atiu33

Các mã Vùng Đảo Cook