Các mã Vùng Đài Loan

Các mã Vùng của Đài Loan:

Thành phố hoặc Khu vực Mã Vùng
1.Matsu0836
2.Miaoli037

Các mã Vùng Đài Loan