Các mã Vùng Đài Loan

Các mã Vùng của Đài Loan:

Thành phố hoặc Khu vực Mã Vùng
1.Kaohsiung07
2.Kinmen082

Các mã Vùng Đài Loan