Các mã Vùng Đài Loan

Các mã Vùng của Đài Loan:

Thành phố hoặc Khu vực Mã Vùng
1.Hsinchu03
2.Hualien03

Các mã Vùng Đài Loan