Các mã Vùng Đài Loan

Các mã Vùng của Đài Loan:

Thành phố hoặc Khu vực Mã Vùng
1.Changhua04
2.Chiayi05

Các mã Vùng Đài Loan