Các mã Vùng Campuchia

Các mã Vùng của Campuchia:

Thành phố hoặc Khu vực Mã Vùng
1.Siem Reap063
2.Sihanoukville034
3.Stung Treng074
4.Svay Rieng044