Các mã Vùng Campuchia

Các mã Vùng của Campuchia:

Thành phố hoặc Khu vực Mã Vùng
1.Mondulkiri073

Các mã Vùng Campuchia