Các mã Vùng Cameroon

Các mã Vùng của Cameroon:

Thành phố hoặc Khu vực Mã Vùng
1.Sangmelima222478
2.Soa222322

Các mã Vùng Cameroon