Các mã Vùng Cameroon

Các mã Vùng của Cameroon:

Thành phố hoặc Khu vực Mã Vùng
1.Obala222180

Các mã Vùng Cameroon