Các mã Vùng Albania

Các mã Vùng của Albania:

Thành phố hoặc Khu vực Mã Vùng
1.Cërrik0581

Các mã Vùng Albania