Các mã Vùng Ả Rập Saudi

Các mã Vùng của Ả Rập Saudi:

Thành phố hoặc Khu vực Mã Vùng
1.Riyadh011

Các mã Vùng Ả Rập Saudi